Gratis proefkaartje voor jou!

Maak nu vrijblijvend een account aan en ontvang van ons een gratis proefkaartje.

Mijn gegevens


Ik ben geïnteresseerd in:

Met deze informatie kunnen wij onze service optimaliseren.


Heb je al een account? Inloggen

Disclaimer voor Lief Leuk & Eigen

onderdeel van DRN Cards & Concepts B.V.


DRN Cards & Concepts B.V. (Kamer van Koophandel: 65725794), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot https://liefleukeneigen.nl/ en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
DRN Cards & Concepts B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

DRN Cards & Concepts B.V. spant zich in om de inhoud van de website liefleukeneigen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op website liefleukeneigen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DRN Cards & Concepts B.V..


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op website liefleukeneigen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DRN Cards & Concepts B.V..Voor op website liefleukeneigen.nl  opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DRN Cards & Concepts B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DRN Cards & Concepts B.V. of bij de betreffende illustrator van het gemaakte werk.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DRN Cards & Concepts B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.