Gratis proefkaartje voor jou!

Maak nu vrijblijvend een account aan en ontvang van ons een gratis proefkaartje.

Mijn gegevens


Ik ben geïnteresseerd in:

Met deze informatie kunnen wij onze service optimaliseren.


Heb je al een account? Inloggen

Win actie Urban Moms

Zo doe je mee aan de win-actie van Lief Leuk & Eigen en UrbanMoms:

- Doe een suggestie voor een nieuw Labels & Tags kaartje. Mail dit naar service@liefleukeneigen.nl. Vermeld in het onderwerp: Give Away - UrbanMoms.

- Je kunt op de site kijken voor meer inspiratie of andere voorbeelden geven van kleuren tot lettertypes en plaatjes. Is het kinderkamertje de inspiratie of jouw Pinterest-board, alles is leuk! Be creative!

- UrbanMoms en Lief Leuk & Eigen kiezen uit alle inzendingen de twee suggesties die de ontwerpstudio verder uit gaat werken.

- Wij nemen contact op met de twee winnaars om het proces op te starten en verdere details te bespreken. Lees voor de specifieke voorwaarden de onderstaande informatie.

- Inzenden kan tot 30 september 2016.

- Lief Leuk & Eigen mag na het drukken van het geboortekaartje het ontwerpproces en het uiteindelijke ontwerp delen op social media en het ontwerp in de collectie nemen.

 

Bij deelname aan de win-actie van Lief Leuk & Eigen in samenwerking met UrbanMoms gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden van de actie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden win-actie’) zijn van toepassing op win-acties van en met Lief Leuk & Eigen.nl.

Door deelname aan de betreffende win-acties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden win-actie.

Daarnaast worden per win-actie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.

Uitgewerkte ontwerpen blijven eigendom van Lief Leuk & Eigen. Het staat Lief Leuk & Eigen vrij om deze ontwerpen toe te voegen aan de productlijn.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de win-actie. Lief Leuk & Eigen kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

De winnaar ontvangt via de social media-kanalen of e-mail bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of bijbehorende social media-account.

Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de win-actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lief Leuk & Eigen gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Lief Leuk & Eigen.

Lief Leuk & Eigen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven  (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs.

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de win-actie. Lief Leuk & Eigen mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

Lief Leuk & Eigen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden win-actie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de win-actie of het verloop van de win-actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Lief Leuk & Eigen is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden win-actie gedurende de looptijd van de win-actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de win-actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Lief Leuk & Eigen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de win-actie, zal door Lief Leuk & Eigen op haar website of via social media-kanalen op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden win-actie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden win-actie aan.